Estee Spa Studio Kosmetyczne – Salon Kosmetyczny Gdańsk

WARUNKI HANDLOWE
VOUCHER ESTEE SPA

Regulamin sprzedaży Voucherów Podarunkowych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych. W dalszej części pod nazwą Voucher.
2. Sprzedaż odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W dalszej części pod nazwą Regulamin.
3. Sprzedaż jest organizowana przez Estee Spa Studio Kosmetyczne Amanda Gorczyca, ul. Trakt św. Wojciecha 457, 80-007 Gdańsk, NIP 6040152110, REGON 368189593. W dalszej części pod nazwą Sprzedawca.

II. DEFINICJE

1. Voucher Podarunkowy – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, umożliwiający realizację określonych usług w Estee Spa Studio Kosmetyczne Amanda Gorczyca, zwanego dalej Sprzedającym, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu.
2. Kupujący – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Sprzedającego voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.
3. Realizacja Vouchera – wymiana przez osobę dysponującą Voucherem, vouchera na usługi lub produkty kosmetyczne.

III. WARUNKI OGÓLNE

1. Kupujący wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Estee Spa Studio Kosmetyczne Amanda Gorczyca, ul. Trakt św. Wojciecha 457, 80-007 Gdańsk, NIP 6040152110. W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 790 805 078 lub konieczna jest rezerwacja terminu przez aplikację Booksy.
4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo lub wielokrotnie w zależności od rodzaju vouchera.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Kupującemu.
7. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedającego z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera. Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, w takim przypadku osoba obdarowana dopłaca różnicę między wartością Vouchera, a ceną wybranej usługi.
8. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera
b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi
c) braku wolnych terminów wskazanych przez Kupującego
d) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze
11. Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub rezerwacji terminu poprzez aplikacje Booksy.
12. Vouchery można sumować.
13. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient może wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podczas kolejnej wizyty.
14. 150 zł to minimalna kwota za jaką można nabyć voucher.
15. Voucher można nabyć:
a) stacjonarnie w siedzibie firmy – Trakt św. Wojciecha 457, 80-007 Gdańsk – płacąc gotówką lub przelewem tradycyjnym
b) online – https://esteespa.pl/bon-podarunkowy/ – płacąc szybkim przelewem bankowym, blikiem, PayPo (wszystkie za pośrednictem https://poland.payu.com/ ) lub przelewem tradycyjnym.
16. Voucher możemy wysłać:
a) paczkomatem lub kurierem na wskazany adres za dodatkową opłatą
b) drogą mailową (voucher zostaje wysłany jako plik PDF na wskazany adres e-mail)

IV. WAŻNOŚĆ VOUCHERA

1. Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.
2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://esteespa.pl
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Kupujących. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej.

Jeśli Voucher Prezentowy zostanie wykorzystany w bezprawny sposób przez osobę nieupoważnioną, ulegnie zniszczeniu, zgubieniu, kradzieży lub dezaktywacji firma Estee Spa Studio Kosmetyczne Amanda Gorczyca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

Lokalizacja, w której można użyć voucher:
Estee Spa Studio Kosmetyczne Amanda Gorczyca
ul. Trakt św. Wojciecha 457
80-007 Gdańsk
Tel. 790 805 078

Scroll to Top